Jak napsat životopis

Cíl životopisu

Zejména při žádosti o zaměstnání, ale nejen při ní, potřebujeme napsat životopis. Cílem životopisu je informovat toho, komu jej zasíláme o některých základních údajích z našeho profesního života. Životopis tak pojednává o našich kvalifikačních předpokladech a dosavadních pracovních zkušenostech.

limecekKonkrétně to představuje zejména napsání seznamu pracovních pozic, kterými jsme prošli (a u jakých zaměstnavatelů byly tyto pozice zastávány) a soupis našeho vzdělání (včetně kvalifikačních kurzů a školení po ukončení školní docházky). Z životopisu by následně mělo být zřejmé, jaké máme pracovní zkušenosti, jakými vědomosti disponujeme a jaké schopnosti můžeme nabídnout na novém působišti.

Výše uvedené tvoří základ životopisu. V návaznosti na něj pak může obsahovat i některé doplňující a nepovinné části, které zde také probereme.

Kontaktní údaje

Úvodní částí životopisu jsou kontaktní informace. V této části je zapotřebí uvést celé jméno, adresu bydliště, telefon a email, na kterém vás může zaměstnavatel kontaktovat.

Dalšími informacemi, které v této části životopisu mohou být, jsou rodinný stav (svobodný/á, ženatý/vdaná, rozvedený/á, vdovec/vdova), datum narození a fotografie. Tyto informace však nejsou nezbytné a životopis může být i bez nich. Jinak je tomu však u specifických pracovních pozic jako např. recepční, kde je naopak zpravidla potřeba fotografii zahrnout. U psaní životopisu proto vždy vemte v potaz i konkrétní pracovní pozici, na kterou se hlásíte, a jí výslednou podobu životopisu přizpůsobujte.

Vzdělání

Další částí životopisu, následující po úvodní, je část Vzdělání. V ní je zapotřebí uvést relevantní údaje k vašemu dosaženému stupni vzdělání, který bývá u řady pracovních pozic důležitým vstupním kritériem. Pokud má pisatel životopisu vzdělání střední a vyšší, stačí uvádět tyto dva stupně. Pokud má uchazeč pouze základní vzdělání, uvádí tento stupeň.

U vzdělání je podstatné specifikovat a) školu, kde k nabytí vzdělání došlo, b) roky, kdy probíhala docházka anebo distanční studium a c) způsob zakončení - např. maturitní zkouška. Do sekce Vzdělání patří i absolvované kurzy. V případě jejich vyššího množství je pak vhodné uvádět jen ty nejrelevantnější k dané pozici.

Pracovní zkušenosti

limecekČást životopisu s pracovními zkušenostmi je tou nejdůležitější. Tato často nejvíce rozhoduje o tom, zda uchazeč o práci postoupí do dalšího kola výběrového řízení, anebo nepostoupí. V ní si proto dejte nejvíce práce s uváděním přesných názvů, podstatných detailů, úplností sdělení apod. Tak, aby měl zaměstnavatel všechny podstatné informace k dispozici a nedošlo k tomu, že vás neosloví jen v důsledku toho, že v této části není uvedeno něco, co pro něj přitom hraje podstatnou roli.

V této části se uvádí zastávané pracovní pozice, a to chronologickým způsobem. Buďto od první zastavané pozice do poslední. Anebo naopak, kdy aktuální nebo poslední pozice je na začátku seznamu a první pozice vespod. Podstatné je především to, aby bylo dodrženo pořadí, tzn. jednotlivé pozice šly za sebou tak, jak přicházely.

U každé z pozic je pak nezbytné uvést nutné minimum, a to a) název pracovní pozice, b) zaměstnavatele a c) roky, kdy byla vykonávána. Pokud by nemusela být náplň zřejmá z názvu pozice, je možné doplnit název touto specifikací. V této části životopisu lze také popsat i výsledky vaší činnosti na této pozici, ovšem spíše stručně. jen to nejpodstatnější.

Další informace

Mezi další inforrmace, kterými lze životopis doplnit, patří dovednosti a koníčky. Dovednostmi je myšlena například práce na PC, řidičský průkaz a jiné dovednosti využitelné v práci. Samostatnou kapitolou pak jsou jazykové dovednosti, kde by měl pisatel životopisu uvést cizího jazyk/y, který/é ovládá, a zároveň i na jaké úrovni (např. středně pokročilý, aktivně, pasivně apod.)

Koníčky a zájmy, které můžeme uvést do životopisu, dokreslujeme svou osobnost. Dáváme tak najevo, co nás baví ve volném čase. Typicky jde třeba o sportovní aktivity, zahrádkaření nebo četbu. Každá z nich něco o uchazeči napoví, proto se někdy také koníčky v životopisu objevují.

Obecné principy

limecekHlavním principem psaní životopisu je stručnost. Informace musí být hutné - na malém prostoru (ideální, když se životopis vejde na 1 stranu A4) maximum věcných/faktických informací o vás.

Důvodem požadavku na stručnost je efektivita při práci se čtením životopisů, tedy v práci organizátorů výběrového řízení. Na vypsanou pozici se zpravidla sejde množství přihlášek a je proto potřeba informace podat výstižně.

Dále, je nutné dbát na přehlednost. Právě proto, že všechny informace by měly být shrnuty do jedné nebo 2 stran, je zapotřebí, aby v nich panoval pořádek a přehlednost. Jednotlivé sekce životopisu by tedy měly být viditelně odděleny, každá označena titulkem, který tučným písmem informuje o tom, co je obsahem dané sekce.

Životopis je možné doplnit i o tzv. motivační dopis, ve kterém lze jako průvodní informaci k životopisu uvést konkrétní důvody, které uchazeče vedly k výběru daného zaměstnavatele nebo dané pozice.

Pracovní portály

Jakmile je životopis hotový, je možné jej uplatnit jako přílohu do odpovědi k vybrané pracovní pozici. Tyto pozice se vypisují na portálech označovaných jako pracovní. Na nich je velká koncentrace právě otevřených pracovních pozic, o které se lze za pomoci životopisu ucházet.

Pracovní portály:

Prace.cz

Jobs.cz

Dzoby.cz

Dobraprace.cz

Expertprace.cz

Nabidka-prace-online.cz

Superkariera.cz

Seznam-prace.cz


 ©  info@jak-napsat-zivotopis.cz