Jak napsat životopis?

Curriculum vitae (latinsky „běh života“), zkratkou CV znamená akademický nebo profesní životopis, který se přikládá k žádostem o zaměstnání, k článkům v odborných časopisech, žádostem o granty a podobně. Obsahuje hlavní životní data, průběh vzdělání, zastávaná místa, případně i další údaje, pokud mají význam vzhledem k danému účelu. Součástí akademického CV bývá seznam publikací, grantů, přednášek a stáží.

Standardní CV nemá být delší než dvě stránky (kromě bibliografie) a události se v něm dnes obvykle řadí sestupně podle data – nejnovější jsou nahoře. V různých zemích se zavedly různé požadavky na formu CV, které se navíc mění, zejména s šířením internetové komunikace.

Strukturovaný životopis by měl obsahovat pravdivé údaje o člověku. Měl by obsahovat základní osobní údaje (jméno, rodinný stav, věk, datum narození), kontakt (e-mail, telefon, adresa), zkušenosti, úspěchy, datum a podpis.

Text převzaný z článku Curriculum vitae na Wikipedii.